Предприятие за производство на електротехнически компоненти - TCB

Възложител:

Технически Компоненти България ЕООД

Главен проектант:

"Иркон" ООД в колектив Архитектурно Ателие Архихол

Местоположение:

гр. Видин

Година:

2007

Фаза:

Завършен