Магазин в складова база на търговкса верига  "Арт 93"

Възложител:

"АРТ-93" ООД

Местоположение:

гр. София

Година:

2011

Фаза:

Идеен проект