Кафене Фотосинтезис

Възложител:

PhotoSynthesis

Местоположение:

гр. София

Година:

2015

Фаза:

Завършен