Call Center - Mtel

Възложител:

"Мобилтел" ЕАД

Местоположение:

гр. София

Година:

2014

Фаза:

Завършен