Супермаркети Пикадили гр. София

Възложител:

"Пикадили" ЕАД

Главен проектант:

"Иркон" ООД в колектив Архитектурно Ателие Архихол

Местоположение:

гр. София-Сердика център София, Цум, Ндк, Полиграфия и др.

Година:

2011-2012

Фаза:

Завършен

Описание:

Всички магазини са разработени по корпоративен дизайн.