Съдебна палата гр. Своге

Възложител:

Районен съд гр. Своге

Местоположение:

гр. Своге

Година:

2006

Фаза:

Завършен

Площ:

2 730 кв.м.

Описание:

Сградата на Съдебната палата гр. Своге се намира в непосредствена близост до централната част. Тя е свободностояща, има четири надземни етажа и един подземен етаж.

В сутерена са предвидени складове и паркинг за автомобили. В партерният етаж са обособени помещения за деловодството и охраната, съоръжения за достъп и регистрация на граждани, атриумно пространство с представителна стълба и съдебните зали. На вторият етаж са разположени службата по вписванията, съдебно-изпълнителната служба и кафе-бар. Третият и чертвъртият етажи са с ограничен достъп на граждани и там са ситуирани кабинетите на Председателя, съдиите, библиотека, помещенията за счетоводство и  Районната прокуратура.

Образът на сградата е търсен в максимално изчистен и обобщен обем, отличаващ се с мощно геометрично единство и монолитна цялост. Монументалният образ, вдъхващ респект, строгост и категоричност цели въздействие съответстващо на институцията.