• ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
 • • Проучване на съществуващото положение или на проектната документация при новопроектирана сграда
 • • Анализ на състоянието
 • • Предложения за оптимизиране на пространствата и ново функционално зониране (преустройство)
 • • Изработка на 3D (тримерни) визуализации и други фотореалистични изображения за избор на идея и характер на пространствата
 • • Изготвяне на интрериорен проект, включващ:
 • - архитектурно заснемане
 • - разпределение на пространствата, стени, тавани, подове, бояджийски работи, електрически работи
 • - изготвяне на разгъвки на стени
 • - изработка на детайли
 • - изработка на окончателни 3D визуализации
 • - изработка на подробни проекти за производство на мебели
 • - изготвяне на количествени сметки
 • - изготвяне на допълнителни проекти по съответните специалности: Електро, ВиК, ОВК, СОТ,  Озвучаване и др.
 • • Изготвяне на бюджети за интериорни дейности
 • • Управление на интериорни проекти
 • • Консултации за избор на цветове, материали, ел. уреди и др.
 • • Подготовка на материали за избор на изпълнители, провеждане на избор за изпълнители
 • • Инвеститорски контрол при изпълнението на интериорни работи
 • • Изработка на прототипи за серийни изделия