Ателието е сформирано през 2000г. Оттогава щемпелът "Архихол" съществува като запазена марка и е наследник на много проекти, продукти и услуги, разработени, както от членовете на настоящия екип, така и съвместно с различни партньори.

Днес съществуващото дружество с ограничена отговорност "Архитектурно ателие Архихол" ООД е регистрирано през 2007г. и се ръководи от четирима архитекти с богат опит в инвестиционното проектиране. В състава на ателието присъстват и младши специалисти с добър опит, свързан със задачите на фирмата.

архитект Георги Цапков

арх. Георги Цапков

архитект Гинка Цапкова

арх. Гинка Цапкова

архитект Герасим Дойчинов

арх. Герасим Дойчинов

архитект Анета Дамянова

арх. Анета Дамянова

арх. Мария Милчева

арх. Нина Речникова