Административно-складова сграда на АРТ-93

Възложител:

"АРТ-93" ООД 

Местоположение:

гр. София

Година:

2012

Фаза:

Завършен

Площ:

Разгъната застроена площ - 9 220 кв.м.

Описание:

Проектът на складова база на търговска верига "Арт-93" е разработен въз основа на задание за проучване и проектиране, изготвено от инвеститора. Тя е решена на пет надземни и един подземен етаж.

В сутерена са предвидени депа за първично съхранение на новопостъпили стоки, складове, екологично-чисто производствен сектор и битов сектор. Партертният етаж концентрира основния поток на посетители и служители, помещения за мостри с приемна и място за поръчки. На втория етаж са ситуирани офисна зона и хранителен блок. На третият, чертвъртият и петият етажи са разположени складове и офисни помещения за различните продуктови категории на фирмата.

С оглед на местоположението на обекта по отношение на градските структури и предвиждания, не се следва визията на типичната складово – производствена сграда. Близостта до бъдещи търговски и административни центрове предполага проектираната сградата да изглежда повече като търговско – административна, отколкото като складово – производствена.